Autoriteti i Konkurencës del kundër rritjes së çmimit të ujit.

One comment

Autoriteti i Konkurencës, është bashkuar me protestën tonë dhe ka rrëzuar tarifat e reja për konsumin e ujit në Tiranë vendosur nga këshilli bashkiak gati dy muaj më parë. Përmes një relacioni dhe më pas vendimi, Autoriteti i Kokurencës ka vlerësuar se rritja e çmimit të ujit në Tiranë është e pabazuar në analiza korrekte dhe se Bashkia e Tiranës e ka vendosur peshën më të madhe të të ardhurave nga rritja e tarifës se sa nga përmirësimi i menaxhimit të ujit në kryeqytet.

Sikurse sugjerohet nga Autoriteti i Konkurencës rritja e cmimit duhet të jetë proporcional me përmirësimin e shërbimit me ujë e veçmas të orareve të furnizimit. “Rritja e tarifave duhet të jetë graduale dhe në përputhje me kriteret e performancës, në mënyrë të veçantë të orarit të furnizimit me ujë.

1 comments on “Autoriteti i Konkurencës del kundër rritjes së çmimit të ujit.”

Leave a Reply