Month: October 2018

E gjithë vëmendja te xhepat tuaj! 46% e PBB jepet me konçesion.

Pasuritë kombëtare të dhëna me koncesion kanë arritur vlerën e 807 miliardë lekëve ose 6.3 miliardë eurove sipas të dhënave zyrtare të azhurnuara në projektbuxhetin 2019. Vlera e koncesioneve vitin që vjen do të arrijë rreth 46% e PBB-së e cila pritet të në vlerë nominale 1,7 trilion lekë vitin e ardhshëm (rreth 12 miliardë

Continue reading
Advertisements

Presidenti refuzon për herë të dytë Ligjin për shembjen e Teatrit!

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 37/2018, DATË 20.09.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR VLERËSIMIN, NEGOCIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS ME OBJEKT “PROJEKTIMI DHE REALIZIMI I PROJEKTIT URBAN DHE GODINËS SË RE TË TEATRIT KOMBËTAR””. Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e

Continue reading