Month: December 2015

Projektligji per “Ndihmen ne energji”

  KUVENDI PROJEKTLIGJ Nr. /2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9355, DATË 10.03.2005 “PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE” Në bazë të neneve 78 dhe 81 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të deputetit Gerti Bogdani: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet shoqërore”,

Continue reading