Month: November 2015

Dorezohet ne Gjykaten Kushtetuese ankimimi kunder ligjit te procedurave tatimore.

DREJTUAR:          GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TIRANË   KËRKUES:            SHOQATA PËR MBROTJEN E TREGTARËVE DHE TË TREGUT, regjistruar si person juridik me vendimin nr. 162, datë 23.01.1998 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me seli në adresën Rruga “Naim Frashëri”, pallati 109, shkalla 2, ap. 13, Tiranë, përfaqësuar nga kryetari i saj

Continue reading